Ứng dụng ‘trí tuệ đám đông’ trong bảo mật

Phương pháp bảo mật truyền thống không thể bắt kịp tốc độ phát triển của các mối đe dọa mới trên Internet, do đó Symantec đã xây dựng một mô hình đánh giá phần mềm dựa trên độ uy tín (Reputation Based Detection).

Các biến thể virus biến hóa không ngừng.
Các biến thể virus biến hóa không ngừng.

Continue reading