Xin visa đi Pháp cho sinh viên

Xin làm visa “sinh viên”

Tất cả các sinh viên không phải là người châu Âu (có nghĩa không phải là công dân của một trong 28 nước trong Không gian kinh tế châu Âu, Công quốc Andorre, Monaco, Thụy sĩ, San-Marin và Vatican) phải xin visa dài hạn có ghi “sinh viên” để có thể theo học tại Pháp khi thời gian lưu trú được dự tính dài hơn 6 tháng.
Sau đó, sinh viên thuộc mọi quốc tịch có thể được hưởng chế độ mặc nhiên gia hạn của visa “sinh viên”, trừ khi các nhà chức trách yêu cầu xuất trình một số tài liệu. Để có thêm thông tin… Continue reading

HƯỚNG DẪN XIN VISA DU HỌC PHÁP

Bạn phải làm thế nào để đăng ký phỏng vấn?

Bạn đã có giấy tiếp nhận tạm thời vào một cơ sở giáo dục tại Pháp chưa? Bạn có muốn nhận được giấy tiếp nhận tạm thời tại một cơ sở giáo dục còn chưa kết thúc việc nhận hồ sơ ? Bạn phải hoàn tất các thủ tục trên Campusfrance. Thủ tục gồm:

  • Đăng ký trên trang web của chúng tôi
  • Điền và hoàn tất các mục trong « formulaire » và « mes démarches
  • Hẹn phỏng vấn tại Campusfrance

Continue reading