Easy XML Consumption using jQuery

With the popularity of AJAX Web 2.0 style applications and the increase in web services it has become increasingly important to be able to parse XML from the client browser. This is not the easiest thing to do in a cross browser manner without the aid of a JavaScript library that supports XML. Fortunately jQuery makes XML utilization (almost) effortless. If you possess a basic understanding of how to program JavaScript then this tutorial will have you working with XML in 20 minutes.

Contents

[hide]

 • 1 Getting Started
 • 2 The XML Data File
 • 3 The HTML File
 • 4 The JavaScript readXML file
 • 5 Grabbing XML tag attributes with jQuery
 • 6 Updating the content of a DIV dynamically
 • 7 Another look at the JavaScript readXML file
 • 8 Summary
 • 9 Reference
  • 9.1 SitePoint Articles
  • 9.2 Documentation

//

Getting Started

 1. Make sure you use Firefox to run these examples. While you can certainly use IE, Firefox is less restrictive when it comes to running JavaScript from your local machine.
 2. Create a new directory for the sample files on your machine.
 3. Download the latest version of JQuery. Make sure to rename the file to jquery.js so it will work with these examples (by default the name will include the version and look something like jquery-1.2.3.min.js) and place the file into the root of the project directory you created.
 4. Download the following sample files and place the contents into the root of your project directory.
 5. Grab your favorite text editor or IDE and open those three files up. I recommend Notepad++ or Aptana. Continue reading
Advertisements
By dbglory Posted in JQUERY Tagged

XML – Kỹ thuật tin học nồng cốt trong tương lai

Nếu phải tiên đoán kỹ thuật tin học nào chắc chắn sẽ thịnh hành trong tương lai, ta không cần phải học chiêm tinh cũng nhắc đến XML. Vì hiện nay cả Microsoft lẫn phái đối lập (Sun, Oracles, IBM v.v..) đều ôm chầm lấy XML và dùng nó trong mọi ứng dụng. Continue reading

Học XML với 10 điểm ghi nhớ

Học XML với 10 điểm ghi nhớ
XML, XLink, Namespace, DTD, Schema, CSS, XHTML … Nếu bạn hoàn toàn chưa biết về XML, bạn sẽ thấy khó vì không biết bắt đầu từ đâu. Bản tóm tắt sau là 10 điểm giúp bạn nắm được đầy đủ những khái niệm cơ bản cho phép người mới học có khái niệm chung trước khi đi vào chi tiết. Và nếu bạn nào đang chuẩn bị trình bày một bài tham luận về XML, vậy thì tại sao lại không bắt đầu với 10 điểm này ? Continue reading