Phím tắt trong eclipse

Dùng chuột nhiều có rất nhiều tác hại, thứ nhất là nó làm mất nhiều time hơn, thứ 2 là nó làm cái cổ tay đau rã rời… vì thế nên càng ít dùng chuột càng tốt ;)). Hãy tận dụng hết các shortcut key có thể, sau đây là 1 vài shortcut key mà tớ hay dùng trong eclipse:
Continue reading

Làm chủ Eclipse V3.4, Phần 1: Bàn làm việc của IDE Eclipse

Phần 1 hướng tới những người mới dùng Eclipse. Nó giải thích một số thuật ngữ của Eclipse mà nhưng người mới bắt đầu thường thấy khó khăn và nói về các phần khác nhau của IDE Eclipse. Bài viết này giải thích một bàn làm việc (workbench) Eclipse là gì và tìm hiểu sự khác nhau giữa các dự án và các vùng làm việc (workspaces) (cách Eclipse tổ chức mã nguồn) và chúng liên quan với nhau như thế nào. Cuối cùng, bài viết này giải thích cách bạn có thể tùy chỉnh các phần của các IDE theo ý muốn của bạn như thế nào. Continue reading