Sitemap – Sơ đồ cấu trúc trang Web – Thuật ngữ SEO Webmaster Internet

Sitemap tạm dịch là sơ đồ Web thực tế là một danh sách liệt kê các tài nguyên trên trang Web giúp người dùng thường và bọ tìm kiếm xác định nhanh cấu trúc cần đánh chỉ số.

Sitemap tạm dịch là sơ đồ Web thực tế là một danh sách liệt kê các tài nguyên trên trang Web. Ngoài việc giúp người dùng Net truy cập dễ dàng toàn bộ tài nguyên trên trang, một sơ đồ cấu trúc còn cho phép bọ tìm kiếm đến từ các máy tìm kiếm liệt kê nhanh chóng toàn bộ trang thay vì phải lần mò quyét toàn bộ cấu trúc. Continue reading

Hướng dẫn làm sitemap cho website

Để được các search engine để mắt đến nhiều hơn website của bạn thì một lời khuyên là bạn nên tạo cho site của mình 1 sitemap (nói nôm na nó có nghĩa là cái bản đồ cho site của bạn, giúp các cỗ máy tìm kiếm dễ dàng cập nhật thông tin trên site của bạn hơn). Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sitemap cho website của bạn.

Điều kiện cần để bắt đầu:

1. Bạn phải có một website ^^
2. Notepad ++ , tải về tại đây.
3. Internet (mạng mạnh 1 chút cho các website lớn gần 500 hoặc hơn 500 trang) Continue reading